ពិនិត្យមើលការបញ្ជាទិញ

0
កន្រ្តកទំនិញ

ទំព័រដើម / គោលនយោបាយត្រឡប់មកវិញ

I. បទប្បញ្ញត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរអនឡាញ

គោលនយោបាយដែលអាចអនុវត្តបាន
អនុវត្តចំពោះការបញ្ជាទិញដែលមិនត្រូវគ្នានឹងផលិតផលដែលអតិថិជនបានបញ្ជាទិញ
បរិមាណ ឬបរិមាណខុស។
ផលិតផលត្រូវតែមាននៅក្នុងប្រអប់ដើមរបស់វា ដើម្បីប្តូរជាផលិតផលដែលមិនទាន់បាន
បើកក្នុងស្តុកនៅលើគេហទំព័រដែលមានតំលៃស្មើគ្នា ឬធំជាងនេះ (អតិថិជនផ្តល់សំណង
ដល់ភាពខុសគ្នាប្រសិនបើការបញ្ជាទិញប្តូរមានតម្លៃធំជាង)
ផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ផលិតផលផ្សេងទៀតឬយោងទៅតាម
បទប្បញ្ញត្តិនៃកម្មវិធីនីមួយៗ (ប្រសិនបើមាន) ។
ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល៖
ពេលវេលាដែលមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរ៖ ផលិតផលក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកទទួលបានផលិតផល
ផលិតផលនៅតែស្ថិតក្នុងប្រអប់ដើម មិនទាន់បានប្រើ

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល
ជំហានទី 1 : ទូរស័ព្ទទៅ Call Center 0965.112.690 ឬនិយាយជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកថែទាំ
អតិថិជននៅលើ Facebook Fanpage ផ្តល់លេខកូដបញ្ជាទិញ និងលេខកូដផលិតផលដែ
លត្រូវប្តូរ
ជំហានទី២៖ ផ្ញើទំនិញមកកាន់ឃ្លាំង អាស័យដ្ឋាន៖ ហេងអាង ផ្ទះ ២១ ផ្លូវ ២៧៦ ភ្នំពេញ
ជំហានទី 3៖ ទាក់ទង Phnom Penh Food ដើម្បីបញ្ជាក់ផលិតផល ឬការបញ្ជាទិញថ្មីដែល
អ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរ
ចំណាំ :
អាហារភ្នំពេញ គាំទ្រការដឹកជញ្ជូនទំនិញប្តូរទៅអាសយដ្ឋានបញ្ជាទិញដើម និងប្រគល់ផលិត
ផលដែលអតិថិជនត្រូវការប្តូរវិញ
ការបញ្ជាទិញមិនមែនជាផ្នែកនៃការបញ្ជាទិញដើមទេ។ អតិថិជនសូមផ្ញើទំនិញទៅកាន់ឃ្លាំង
អនឡាញតាមការណែនាំ
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ពេលព្រឹក 08:30 - 12:00 រសៀល 13:00 - 17:00 ពីថ្ងៃច័ន្ទ - សុក្រ
Phnom Penh Food នឹង​ទទួល​បន្ទុក​លើ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំនិញ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ខុស​ត្រូវ​
បាន​ដឹក​ជញ្ជូន​ដោយ​សារ​កំហុស​របស់ Phnom Penh Food

គោលនយោបាយត្រឡប់មកវិញ

យីហោឈានមុខគេក្នុងការផលិត និងចែកចាយអាហារញាំភ្លាមៗរហ័សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យីហោនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន:HTTC Food company

អំពី​ពួក​យើង

គោលនយោបាយ

PhnomPenh Food

គោលនយោបាយលក់

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលនយោបាយត្រឡប់មកវិញ

ច្បាប់ប្រើប្រាស់

ការជ្រើសរើស

អាស័យដ្ឋាន: ហេង អាង, House 21 St 276, Phnom Penh

Email: maritime9xhp@gmail.com

លេខទូរសព្ទ: 0965.112.690

GIỎ HÀNG
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

កន្ត្រកទិញទំនិញ

ការគណនាបណ្តោះអាសន្ន

មើលកន្រ្តកទំនិញ